otherness
togetherness
aesthetics

Ozark is a portfolio theme designed for all types of creative websites. It was built based in the latest trends in design style and typography choices.

Address

Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk, Poland

Phone

+48 58 351 01 51

Email

sekretariat@teatrszekspirowski.pl

Otherness-Togetherness-Aesthetics

„OTHERNESS – TOGETHERNESS – AESTHETICS. AESTHETIC LEARNING PROCESSES AND SHAKESPEARES IMMERSIVE AND TIMELESS UNIVERSE” is based on cooperation with four Polish universities: University of Gdańsk, Adam Mickiewicz University in Poznań, University of Warsaw, Tischner European University in Kraków with methodical support of Norwegian Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden. The aim is to implement aesthetic learning processes to Polish curriculum. Five project teams are to meet in Gdansk for training and sharing experience. During the first term Polish universities will be cooperating with Norwegian specialists to create a new course implemented to the curriculum from summer term. Students subscribing for the created course will have an opportunity to participate in 10-days academic camp in Gdansk, organised to broaden the knowledge and enable networking. The project is targeted at people actively studying or working, thus able to implement the skills and knowledge gained throughout the project in their professional career. The project will be summed up at the academic conference in Notodden and a reviewed publication will be published.

Shakespeare is a methodological platform of the cooperation, as his interest in society, human and the world around us is a starting point to implement new teaching methodology. Timeless Shakespearean themes provide for creating coherent programme with new teaching methods, unknown in Polish higher education. Methodology based on aesthetic processes strengthen the sense of social inclusion in each aspects and stages of social development. Aesthetic experience is a base for transformative learning, it teaches respect to others, shows how to unite various (local) communities, assists in verbalising one’s views and ideas as well as to listen to other viewpoints. It strengthens self-conscience and provides openness to art, science and other people. Polish partners will profit from acquiring the technics and methodologies offered by Norwegian partner, who, on the other hand will be provided with a thorough and professional analysis of timeless and global Shakespeare literary heritage, which – due to universal themes and numerous translations – may be applied in almost all countries in the world.

The project lasts two years, from April 2020 until March 2022. Each Polish University involved identifies their project team comprised of 3 representatives of at least two different faculties. Moreover each team may be supported by co-workers or PhD students involved in the themes of the project. In August 2020 a series of training with Norwegian specialists is to take place in the Gdańsk Shakespeare Theatre, with the participation of all project teams. The trainings are based on innovative education methods currently introduced in Norwegian education system. Moreover a representative of each University provides a lecture or workshop based either on Shakespeare works in Education or social intervention. This is to inspire the introduction of project themes addressing abuse, violence and exclusion but also the mechanisms of power, democracy and the sense of responsibility. During the Winter semester of 2020/2021 the project teams supported by Norwegian specialists of Universitetet i Sørøst-Norge are preparing a 30-hours didactic course for the students to be implemented during the summer semester. The course is to be led as an Interdepartmental course. At the end of the semester there will be five students from each course selected on the base of their engagement and motivation to take part in 10-days academic camp in Gdańsk, where they would be able to cooperate with Polish and Norwegian specialists from all the Universities involved in the project. The Project not only enables extensive networking but also close examination of the methods and the quality of undertaking in other organisations. At each stage of the project an extensive exchange of experience takes place. The final academic conference taking place in March 2022 in Notodden will sum up and present project results to a wide audience of Polish and Norwegian specialists. The conference will be a meeting point for all project teams as well as other project participants. English publication will be disseminated at partnering universities as well as to Gdańsk Shakespeare Theatre audience.

Otherness-Togetherness-Aesthetics

Projekt „OTHERNESS – TOGETHERNESS – AESTHETICS. AESTHETIC LEARNING PROCESSES AND SHAKESPEARES IMMERSIVE AND TIMELESS UNIVERSE”, którego liderem będzie Gdański Teatr Szekspirowski, złożony został dnia 15.09.2019 do naboru w ramach Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. GTS otrzymał dofinansowanie projektu w wysokości 191 720 €. Wysokość dofinansowania wynosi 100% wnioskowanej kwoty. Ani lider, ani partnerzy nie deklarują żadnego własnego wkładu finansowego w trakcie realizacji projektu.

Projekt – z zakresu edukacji humanistycznej oraz społecznej - skierowany jest do czterech uczelni wyższych na terenie Polski: Uniwersytetu Gdańskiego, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz WSE w Krakowie. Realizowany będzie we współpracy z norweską uczelnią Universitetet i Sørøst-Norge; Campus Notodden.

Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa lata w terminach: kwiecień 2020 – marzec 2022. W tym czasie na każdej z uczelni partnerskich powołany zostanie 3-osobowy zespół projektowy, w którego skład wchodzić będą przedstawiciele przynajmniej dwóch różnych wydziałów. Dodatkowo w prace zespołu będą mogli włączyć się inni pracownicy i doktoranci, zainteresowani tematyką projektu.

W sierpniu 2020 roku Gdański Teatr Szekspirowski zorganizuje w Gdańsku szkolenia ze specjalistami norweskimi dla wszystkich zespołów projektowych. Zakres tematyczny szkoleń będzie dotyczył nowatorskich metod edukacyjnych, wprowadzanych obecnie w ramach szerokiej reformy edukacyjnej na terenie całej Norwegii.

Projekt skupi się na tematyce poruszanej w szekspirowskich dramatach, która posłuży za merytoryczną podstawę do wprowadzenia i nauczania wypracowanych przez partnerów narzędzi i metod.

Jeden pracownik naukowy każdej uczelni – szekspirolog – poprowadzi na szkoleniu zajęcia dla pozostałych uczestników z możliwości wykorzystania dzieł Szekspira w działaniach edukacyjnych i z zakresu interwencji społecznej. Wiedza ta będzie inspiracją, która pozwoli skupić się szerzej na wprowadzaniu i nauczaniu tematyki ważnej społecznie – jak przemoc, wykluczenie, demokracja, władza, odpowiedzialność itd.

W semestrze zimowym 2020/2021 zespoły projektowe, wspierane przez przyjeżdżających na każdą partnerską polską uczelnię specjalistów z Universitetet i Sørøst-Norge, opracują wspólnie program zajęć (30h), który mogliby wdrożyć dla studentów w semestrze letnim. Przedmiot ten może być prowadzony np. formie fakultetu (międzywydziałowego).

Pod koniec semestru letniego (w 2021 roku), po zakończonych zajęciach, z każdej uczelni zostanie wyłonionych ok. 5 studentów, którzy w nagrodę za dobre wyniki i aktywność na zajęciach, zostaną zaproszeni na 10-dniowy obóz naukowy w Gdańsku. Podczas wyjazdu będą mogli poszerzyć zdobytą w trakcie zajęć wiedzę, a także współpracować ze specjalistami polskimi i norweskimi. Na obóz zaproszone zostaną także zespoły projektowe, prowadzące zajęcia.

Jesienią 2021 roku planowana jest organizacja międzynarodowej konferencji naukowej
w Notodden, na której zaangażowane w projekt osoby przedstawią efekty swojej pracy, uwagi dot. dydaktyki, tematyki zajęć, problemów poruszanych wspólnie ze studentami. Zakres możliwych do rozwinięcia tematów jest szeroki, od filozofii i etyki, przez nauki społeczne, literaturoznawstwo i językoznawstwo. Do marca 2022 roku wydana zostanie publikacja, zawierająca prezentowane na konferencji artykuły.

„Otherness-Togetherness-Aesthetics” korzysta z dofinansowania o wartości 191720 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu edukacyjnego jest współpraca i wdrożenie metod estetycznych w procesach nauczania na 4 polskich uczelniach przy wsparciu Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden.