otherness
togetherness
aesthetics

Ozark is a portfolio theme designed for all types of creative websites. It was built based in the latest trends in design style and typography choices.

Address

Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk, Poland

Phone

+48 58 351 01 51

Email

sekretariat@teatrszekspirowski.pl

Otherness-Togetherness-Aesthetics

„OTHERNESS – TOGETHERNESS – AESTHETICS. AESTHETIC LEARNING PROCESSES AND SHAKESPEARES IMMERSIVE AND TIMELESS UNIVERSE” is based on cooperation with four Polish universities: University of Gdańsk, Adam Mickiewicz University in Poznań, University of Warsaw, Tischner European University in Kraków with methodical support of Norwegian Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden. The aim is to implement aesthetic learning processes to Polish curriculum. Five project teams are to meet in Gdansk for training and sharing experience. During the first term Polish universities will be cooperating with Norwegian specialists to create a new course implemented to the curriculum from summer term. Students subscribing for the created course will have an opportunity to participate in 10-days academic camp in Gdansk, organised to broaden the knowledge and enable networking. The project is targeted at people actively studying or working, thus able to implement the skills and knowledge gained throughout the project in their professional career. The project will be summed up at the academic conference in Notodden and a reviewed publication will be published.

Shakespeare is a methodological platform of the cooperation, as his interest in society, human and the world around us is a starting point to implement new teaching methodology. Timeless Shakespearean themes provide for creating coherent programme with new teaching methods, unknown in Polish higher education. Methodology based on aesthetic processes strengthen the sense of social inclusion in each aspects and stages of social development. Aesthetic experience is a base for transformative learning, it teaches respect to others, shows how to unite various (local) communities, assists in verbalising one’s views and ideas as well as to listen to other viewpoints. It strengthens self-conscience and provides openness to art, science and other people. Polish partners will profit from acquiring the technics and methodologies offered by Norwegian partner, who, on the other hand will be provided with a thorough and professional analysis of timeless and global Shakespeare literary heritage, which – due to universal themes and numerous translations – may be applied in almost all countries in the world.

The project lasts two years, from April 2021 until March 2023. Each Polish University involved identifies their project team comprised of 3 representatives of at least two different faculties. Moreover each team may be supported by co-workers or PhD students involved in the themes of the project. In August 2021 a series of training with Norwegian specialists took place in the Gdańsk Shakespeare Theatre, with the participation of all project teams. The trainings are based on innovative education methods currently introduced in Norwegian education system. Moreover a representative of each University provides a lecture or workshop based either on Shakespeare works in Education or social intervention. This is to inspire the introduction of project themes addressing abuse, violence and exclusion but also the mechanisms of power, democracy and the sense of responsibility. During the Winter semester of 2021/2022 the project teams supported by Norwegian specialists of Universitetet i Sørøst-Norge prepared a 30-hours didactic course for the studentsimplemented during the summer semester. The course was led as an Interdepartmental course. At the end of the semesterfive students from each course were selected on the base of their engagement and motivation to take part in 10-days academic camp in Gdańsk, where they were able to cooperate with Polish and Norwegian specialists from all the Universities involved in the project. The Project not only enables extensive networking but also close examination of the methods and the quality of undertaking in other organisations. At each stage of the project an extensive exchange of experience takes place. The final academic conference taking place in March 2023 in Notodden will sum up and present project results to a wide audience of Polish and Norwegian specialists. The conference will be a meeting point for all project teams as well as other project participants. English publication will be disseminated at partnering universities as well as to Gdańsk Shakespeare Theatre audience.

Otherness-Togetherness-Aesthetics

Projekt „OTHERNESS – TOGETHERNESS – AESTHETICS. AESTHETIC LEARNING PROCESSES AND SHAKESPEARES IMMERSIVE AND TIMELESS UNIVERSE”, którego liderem był Gdański Teatr Szekspirowski, złożony został dnia 15.09.2019 do naboru w ramach Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. GTS otrzymał dofinansowanie projektu w wysokości 191 720 €. Wysokość dofinansowania wynosi 100% wnioskowanej kwoty. Ani lider, ani partnerzy nie deklarowali żadnego własnego wkładu finansowego w trakcie realizacji projektu.

Projekt – z zakresu edukacji humanistycznej oraz społecznej - skierowany był do czterech uczelni wyższych na terenie Polski: Uniwersytetu Gdańskiego, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz WSE w Krakowie. Realizowany był we współpracy z norweską uczelnią Universitetet i Sørøst-Norge; Campus Notodden.

Realizacja projektu zaplanowana została na dwa lata w terminach: kwiecień 2021 – marzec 2023. W tym czasie na każdej z uczelni partnerskich powołany został 3-osobowy zespół projektowy, w którego skład weszli przedstawiciele przynajmniej dwóch różnych wydziałów. Dodatkowo w prace zespołu mogli włączyć się inni pracownicy i doktoranci, zainteresowani tematyką projektu.

W sierpniu 2021 roku Gdański Teatr Szekspirowski zorganizował w Gdańsku szkolenia ze specjalistami norweskimi dla wszystkich zespołów projektowych. Zakres tematyczny szkoleń dotyczył nowatorskich metod edukacyjnych, wprowadzanych obecnie w ramach szerokiej reformy edukacyjnej na terenie całej Norwegii.

Projekt skupił się na tematyce poruszanej w szekspirowskich dramatach, która posłużyła za merytoryczną podstawę do wprowadzenia i nauczania wypracowanych przez partnerów narzędzi i metod.

Pracownik naukowy każdej uczelni – szekspirolog – przeprowadził na szkoleniu zajęcia dla pozostałych uczestników z możliwości wykorzystania dzieł Szekspira w działaniach edukacyjnych i z zakresu interwencji społecznej. Wiedza ta stała się inspiracją, do wprowadzania i nauczania tematyki ważnej społecznie – jak przemoc, wykluczenie, demokracja, władza, odpowiedzialność itd.

W semestrze zimowym 2020/2021 zespoły projektowe, wspierane przez przyjeżdżających na każdą partnerską polską uczelnię specjalistów z Universitetet i Sørøst-Norge, opracowali wspólnie program zajęć (30h), który w semestrze letnim został wdrożony na zajęciach ze studentami. Przedmiot ten mógł być prowadzony np. formie fakultetu (międzywydziałowego).

Pod koniec semestru letniego (w 2022 roku), po zakończonych zajęciach, z każdej uczelni zostało wyłonionych ok. 5 studentów, którzy w nagrodę za dobre wyniki i aktywność na zajęciach, zostali zaproszeni na 10-dniowy obóz naukowy w Gdańsku - Shakespeare Camp. Podczas wyjazdu mogli poszerzyć zdobytą w trakcie zajęć wiedzę, a także współpracować ze specjalistami polskimi i norweskimi. Na obóz zaproszone zostały także zespoły projektowe, prowadzące zajęcia.

Na przełomie listopada i grudnia 2022 zaplanowana została organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w Notodden, na której zaangażowane w projekt osoby przedstawiły efekty swojej pracy, uwagi dot. dydaktyki, tematyki zajęć, problemów poruszanych wspólnie ze studentami. Zakres możliwych do rozwinięcia tematów był szeroki, od filozofii i etyki, przez nauki społeczne, literaturoznawstwo i językoznawstwo. Druk publikacja, zawierającej efekty projektu, zaplanowano na marzec 2023.